Left arrow

Sve novosti

9.9.2021

ICT-AAC programska rješenja za komunikaciju i edukaciju

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH nastavila je provođenje edukacija u okviru SOIH - Foruma virtualnog učenja o KPOSI s ciljem predstavljanja asistivnih tehnologija kao snažne potpore neovisnom življenju.


Edukacijaj e održana 9. rujna 2021. godine putem Zoom platforme, a prisustvovali su joj i predstavnici Udruge invalida rada i ostalihosoba s invaliditetom grada Duga Rese.


Edukaciju “ICT-AAC programska rješenja za komunikaciju i edukaciju“ provele su prof. dr. sc. Željka Car iz Zavoda za telekomunikaciju Fakulteta elektrotehnike i računarstva i izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša s Odsjeka za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Primjenu istih prikazale su Dinka Vuković i Nadica Bjelčić sa sinovima koji ih koriste.

Preuzmi PDF na linku:
ICT-AAC programska rješenja za komunikaciju i edukaciju

Možda će vas zanimati