Left arrow

Sve novosti

28.11.2022

Pristupačna skloništa za žene s invaliditetom

Nepristupačno skloništedodatno me viktimizira…”

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH ove godine, po dvanaesti puta, provodi kampanju "16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja".SOIH – Mreža žena s invaliditetom od samog osnutka 2001. godine promiče prava žena s invaliditetom, a od 2007. godine osnivanjem SOIH - SOS telefona za žene s invaliditetom žrtve nasilja zagovara borbu protiv nasilja i nultu toleranciju prema istom.

Kroz višegodišnje djelovanje SOIH - SOS telefona za žene s invaliditetom žrtve nasilja uočeno je da u odnosu na žene bez invaliditeta, žene s invaliditetom trpe višestruko više nasilja u obitelji, u institucijama i društvu uopće.  Rjeđe ga prijavljuju jer u pravilu ovise o nasilnicima, češće odustaju od prijave, a prilikom provođenja postupka, ne vjeruje im se. Posebnu teškoću predstavlja pitanje smještaja žene s invaliditetom - žrtve nasilja u sklonište.

Stoga, ove godine Kampanjom #pokrenite pozivamo Vladu Republike Hrvatske da skloništa za žene žrtve nasilja učini potpuno pristupačnim ženama s invaliditetom jer predstoji razdoblje kad će se u tu svrhu moći koristiti sredstva iz EU fondova.

Unatoč velikim naporima koje je Republika Hrvatska u zadnje vrijeme učinila i povećanju broja skloništa, zahtijevamo da ekspertna grupa u kojoj sudjeluju i predstavnice žena s invaliditetom procijeni pristupačnost postojećih skloništa te da se na temelju dobivenih podataka izradi plan njihove prilagodbe.

Uz arhitektonsko-građevinsku, komunikacijsku i orijentacijsku prilagodbu, potrebno je izgraditi i protokole koji će sadržavati na koji način komunicirati sa ženama koje imaju različite vrste invaliditeta; kako pružiti asistenciju onima koje ovise o tuđoj pomoći i njezi u samozbrinjavanju i komuniciranju; na koji način organizirati podršku ženi s invaliditetom kojoj je potrebna 24-satna njega; kako joj pružiti podršku u majčinskoj skrbi i kako joj pružiti na razumljiv način psihosocijalnu podršku.

Uz ova ključna pitanja potrebne su i iznimno kvalitetne evidencije o ženama s invaliditetom koje  su smještene u skloništa, kao i evaluacija o njihovom zadovoljstvu pruženom uslugom kako bi se usluga što kvalitetnije provodila, optimizirao potreban stručni kadar u skloništima i uistinu umanjilo učinke doživljene traume.

Izvor: SOIH - Mreža žena s invaliditetom: 25. studeni - Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama


Preuzmi PDF na linku:
Pristupačna skloništa za žene s invaliditetom

Možda će vas zanimati